Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
Dự án CT
0916668757
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa Panasonic | Dieu hoa Panasonic | Điều hòa nhiệt độ panasonic

  Điều hòa Panasonic tiêu Chuẩn 1 chiều (Model KC9 PHK-8, KC12PKH-8 .v..v.)
Điều hòa Panasonic 9.000BTU Standard 1 chiều KC9QKH-8
Điều hòa Panasonic 9.000BTU Standard 1 chiều KC9QKH-8,Máy lạnh Panasonic 1 chiều 9000BTU,Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU
Model:CS-CU KC9QKH-8
Công suất: 9.000 BTU
Giá bán:7.200.000 VND
Điều hòa Panasonic 12.000 BTU Standard 1 chiều KC12QKH-8
Điều hòa Panasonic 12.000 BTU  Standard 1 chiều KC12QKH-8,Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều,Máy lạnh Panasonic Model CS-CU-KC12QKH-8 loại Standard 1 chiều
Model:CS-CU KC12QKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:9.200.000 VND
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU standard 1 chiều KC18QKH-8
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU standard 1 chiều KC18QKH-8,Điều hòa không khí Panasonic 18000BTU 1 chiều,Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều
Model:CS-CU KC18QKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:14.150.000 VND
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 1 chiều loại tiêu chuẩn KC24QKH-8
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 1 chiều loại tiêu chuẩn KC24QKH-8,Điều hòa Panasonic 1 chiều loại tiêu chuẩn,Điều hòa Panasonic CS-CU KC24QKH-8 24000 BTU
Model:CS-CU KC24QKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:20.200.000 VND
Điều hòa Panasonic 28.000 BTU 1 chiều loại tiêu chuẩn
Điều hòa Panasonic 28.000 BTU 1 chiều loại tiêu chuẩn ,Điều hòa Panasonic  1 chiều loại tiêu chuẩn,Điều hòa Panasonic CS-CU KC28PKH-8 28000 BTU
Model:KC28PKH-8
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa Panasonic Inverter Econavi 1 chiều - Tiết kiệm điện
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS9QKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS9QKH-8,Máy lạnh Panasonic inverter,Điều hòa nhiệt độ panasonic inverter giá rẻ
Model:CS-TS9QKH-8
Công suất:9.000
Giá bán:10.250.000 VND
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS12QKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS12QKH-8,Máy lạnh Panasonic inverter,Điều hòa nhiệt độ panasonic inverter giá rẻ
Model:CS-TS12QKH-8
Công suất:12.000
Giá bán:12.250.000 VND
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS18QKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS18QKH-8,Máy lạnh Panasonic inverter,Điều hòa nhiệt độ panasonic inverter giá rẻ
Model:CS-TS18QKH-8
Công suất:18.000
Giá bán:17.600.000 VND
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS24QKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều bán sang trong inverter CS-TS24QKH-8,Máy lạnh Panasonic inverter,Điều hòa nhiệt độ panasonic inverter giá rẻ
Model:CS-TS24QKH-8
Công suất:24.000
Giá bán:23.500.000 VND
  Điều hòa Panasonic 2 Chiều Sang trọng (Có ECONAVI, ION)
Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 2 chiều A9PKH-8
Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 2 chiều A9PKH-8,Điều hòa panasonic 9000 BTU 2 chiều,Dieu hoa panasonic 9000 BTU hai chiều
Model:CS-CU A9PKH-8
Công suất:9.000BTU
Giá bán:10.700.000 VND
Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều A12PKH-8
Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều A12PKH-8,Máy lạnh Panasonic 1,5HP,Điều hòa Panasonic 12000 2 chiều
Model:CU/CS-A12PKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:12.900.000 VND
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều A18PKH-8
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều A18PKH-8,Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000,Panasonic A18PKH-8
Model:CS(CU)-A18PKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.200.000 VND
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 2 chiều A24QKH-8
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 2 chiều A24QKH-8,Điều hòa Panasonic  2 chiều loại sang trọng,Điều hòa Panasonic CS-CU A24QKH-8 24000 BTU
Model:CS(CU)-A24QKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:25.250.000 VND
  Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Sang trọng (Econavi, Ion, Inverter)
Điều hoà Panasonic loại 2 cục 2 chiều Inverter E9PKH-8
 Điều hoà Panasonic loại 2 cục 2 chiều Inverter  E9PKH-8,Điều hòa Panasonic 2 chiều tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic E9PKH-8
Model:CS-CU E9PKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:12.950.000 VND
Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic E12PKH-8
 Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic E12PKH-8,Điều hòa Panasonic 2 chiều tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic E12PKH-8
Model:CS-CU E12PKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:14.650.000 VND
Điều hòa Panasonic 18.000 2 chiều inverter Sang trọng E18PKH-8
Điều hòa Panasonic 18.000 2 chiều inverter Sang trọng E18PKH-8,Máy điều hòa Panasonic E18PKh-8,Điều hòa nhiệt độ Panasonic E18PKH-8
Model:CS- E18PKH-8
Công suất:18.000
Giá bán:22.100.000 VND
Điều hòa Panasonic 24.000 2 chiều inverter Sang trọng E24PKH-8
Điều hòa Panasonic 24.000 2 chiều inverter Sang trọng E24PKH-8,Máy điều hòa Panasonic E24PKh-8,Điều hòa nhiệt độ Panasonic E24PKH-8
Model:CS- E24PKH-8
Công suất:24.000
Giá bán:28.600.000 VND
  Điều hòa Panasonic 1 chiều Tiêu chuẩn Inverter
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS9PKH-8
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS9PKH-8 ,Máy lạnh inverter tiêu chuẩn,Điều hòa nhiệt độ Panasonic inverter tiêu chuẩn
Model:CS-PS9PKH-8
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS12PKH-8
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS12PKH-8 ,Máy lạnh inverter tiêu chuẩn,Điều hòa nhiệt độ Panasonic inverter tiêu chuẩn CS-PS12PKH-8
Model:CS-PS12PKH-8
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS18PKH-8
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS18PKH-8 ,Máy lạnh inverter tiêu chuẩn,Điều hòa nhiệt độ Panasonic inverter tiêu chuẩn CS-PS18PKH-8
Model:CS-PS18PKH-8
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS24PKH-8
Điều hòa Panasonic tiêu chuẩn Inverter CS-PS24PKH-8 ,Máy lạnh inverter tiêu chuẩn,Điều hòa nhiệt độ Panasonic inverter tiêu chuẩn CS-PS24PKH-8
Model:CS-PS24PKH-8
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa Panasonic 1 Chiều Sang trọng (Có ECONAVI, ION)
Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 1 chiều C9PKH-8
Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 1 chiều C9PKH-8,Máy lạng Panasonic 9000BTU thổi Ion âm,Điều hòa Panasonic deluxe 9000BTU
Model:CS-CU C9PKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:9.050.000 VND
Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 1 chiều C12PKH-8
Điều hòa Panasonic 12.000 BTU  1 chiều C12PKH-8,Máy lạng Panasonic 12000BTU thổi Ion âm,Điều hòa Panasonic deluxe 12000BTU
Model:CS-CU C12PKH-8/NKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:11.400.000 VND
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 1 chiều C24NKH-8
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU  1 chiều C24NKH-8,Điều hòa Panasonic 1 chiều sang trọng deluxe,Điều hòa Panasonic CS-CU C24NKH-8 24000 BTU
Model:CS-CU C24NKH-8/C24MKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:18.900.000 VND
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều CS-CU C18PKH-8
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều CS-CU C18PKH-8,Điều hòa Panasonic 1 chiều loại sang trọng,Điều hòa Panasonic CS-CU C18NKH-8 18000 BTU
Model:CS-CU C18PKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.800.000 VND
  Điều hòa Panasonic 1 Chiều Inverter Sang trọng (Có ECONAVI, ION, Inverter)
Điều hòa Panasonic 10.000 BTU Inverter 1 chiều S10NKH-8
Điều hòa Panasonic 10.000 BTU Inverter 1 chiều S10NKH-8,Điều hòa Panasonic Model S10(NKH) PKH,Điều hòa Panasonic 10000 BTU tiết kiệm điện
Model:CS-CU S10NKH-8
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:Hết hàng VND
Điều hòa Panasonic 13.000 BTU Inverter 1 chiều S13NKH-8
Điều hòa Panasonic 13.000 BTU  Inverter 1 chiều S13NKH-8,Panasonic CU-CS S13NKH-8,Điều hòa Panasonic 13000 BTU 1 chiều
Model:CS-S13NKH-8
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:Hết hàng VND
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU Inverter 1 chiều S18PKH-8
Điều hòa Panasonic 18.000 BTU Inverter 1 chiều S18PKH-8,Điều hòa Panasonic 18000 BTU tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic  18000 BTU Inverter một chiều
Model:CS-CU S18PKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.200.000 VND
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU Inverter 1 chiều S24NKH-8
Điều hòa Panasonic 24.000 BTU Inverter 1 chiều S24NKH-8,Điều hòa Panasonic Inverter một chiều tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều tiết kiệm điện
Model:CS-CU S24NKH-8/S24MKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:19.400.000 VND
Tìm kiếm

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8(model 2013)

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp