Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
Dự án CT
0916668757
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa Toshiba | Dieu hoa Toshiba | Điều hòa nhiệt độ Toshiba

  Điều hòa Toshiba 2 chiều
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ toshiba 10000 BTU,Điều hòa Toshiba Model   10SKHP 2 chiều 10000BTU
Model:10 SKHP
Công suất:10.000BTU
Giá bán:9.750.000 VND
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ toshiba 13000BTU,Điều hòa Toshiba Model   13SKHP 2 chiều 13000BTU
Model:13SKHP
Công suất:13.000BTU
Giá bán:12.400.000 VND
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ toshiba 18000 BTU,Điều hòa Toshiba Model   18SKHP 2 chiều 18000BTU
Model:18 SKHP
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.200.000 VND
Điều hòa Toshiba 24000BTU 2 chiều
Điều hòa Toshiba 24000BTU 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ toshiba 24000 BTU,Điều hòa Toshiba Model   24SKHP 2 chiều 24000BTU
Model:24 SKHP
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Hết hàng VND
  Điều hòa Toshiba 1 chiều
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều ,Điều hòa nhiệt độ toshiba 10000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model  RAS - 10SKPX 1 chiều 10000BTU
Model:10SKPX
Công suất:10.000BTU
Giá bán:8.050.000 VND
Điều hòa Toshiba 12000BTU 1 chiều
Điều hòa Toshiba 12000BTU 1 chiều ,Điều hòa nhiệt độ toshiba 12000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS - 12SKPX 1 chiều 12000BTU
Model: 12SKPX
Công suất:12.000BTU
Giá bán:10.500.000 VND
Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều
Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ toshiba 18000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS - 18SKPX 1 chiều 18000BTU
Model: 18SKPX
Công suất:18.000BTU
Giá bán:14.800.000 VND
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ toshiba 24000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS - 24SKPX 1 chiều 24000BTU
Model:24SKPX
Công suất:24.000BTU
Giá bán:Hết hàng VND
Tìm kiếm

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8(model 2013)

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp