Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Toshiba

  Điều hòa Toshiba 2 chiều
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều RAS-H10S3KHS-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều RAS-H10S3KHS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 10000 BTU,Điều hòa Toshiba Model   10SKHP 2 chiều 10000BTU
Model:10 SKHP/ RAS-H10S3KHS-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:10.200.000 / 10.700.000 VND
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều RAS-H13S3KHS-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều RAS-H13S3KHS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 13000BTU,Điều hòa Toshiba Model  RAS-H13S3KHS-V 2 chiều 13000BTU
Model:RAS-H13S3KHS-V
Công suất:13.000BTU
Giá bán:13.600.000 VND
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều RAS-H18S3KHS-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều RAS-H18S3KHS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 18000 BTU,Điều hòa Toshiba Model   RAS-H18S3KHS-V 2 chiều 18000BTU
Model:RAS-H18S3KHS-V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.000.000 VND
Điều hòa Toshiba 24000BTU 2 chiều RAS-H24S3KHS-V
Điều hòa Toshiba 24000BTU 2 chiều RAS-H24S3KHS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 24000 BTU,Điều hòa Toshiba Model   RAS-H24S3KHS-V 2 chiều 24000BTU
Model:RAS-H24S3KHS-V
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Hết hàng VND
  Điều hòa Toshiba 1 chiều
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều RAS-H10S3KS-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều  RAS-H10S3KS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 10000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H10S3KS-V 10000 BTU
Model:RAS-H10S3KS-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:7.600.000 VND
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều RAS-H13S3KS-V model 2015
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều RAS-H13S3KS-V model 2015,Điều hòa nhiệt độ toshiba 12000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H13S3KS-V 12000 BTU
Model:RAS-H13S3KS-V
Công suất:12.000BTU
Giá bán:10.750.000 VND
Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều RAS-H18S3KS-V
Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều RAS-H18S3KS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 18000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H18S3KS-V 18000BTU
Model:RAS-H18S3KS-V
Công suất:18.000BTU
Giá bán:15.600.000 VND
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều RAS-H24S3KS-V
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều RAS-H24S3KS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 24000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H24S3KS-V 24000BTU
Model:RAS-H24S3KS-V
Công suất:24.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa Toshiba Inverter 1 chiều
Điều hòa Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter RAS-H10G2KCV-V
Điều hòa Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter RAS-H10G2KCV-V,RAS-H10G2KCV-V,Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter
Model:RAS-H10G2KCV-V
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:11.200.000 VND
Điều hòa Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter RAS-H13G2KCV-V
Điều hòa Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter RAS-H13G2KCV-V,RAS-H13G2KCV-V,Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter
Model:RAS-H13G2KCV-V
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:13.500.000 VND
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18G2KCV-V
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18G2KCV-V,RAS-H18G2KCV-V,Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter
Model:RAS-H18G2KCV-V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:19.200.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp