Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Nagakawa

Điều hoà thương mại Nagakawa :Điều hoà âm trần Nagakawa


Điều hoà tủ đứng Nagakawa

Tất cả các điều hoà Nagakawa bảo hành 24 tháng

  Điều hòa Nagakawa 2 chiều
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều,Điều hòa nagakawa 9000 BTU 1 chiều,Dieu hoa nagakawa 9000 BTU
Model: NS - A09AK
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.150.000 VND
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều,Điều hòa nagakawa 12 000 BTU 1 chiều,Dieu hoa nagakawa 12000 BTU
Model:NS - A12AK
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.250.000 VND
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều,Điều hòa nagakawa 18000 BTU 2 chiều,Dieu hoa nagakawa 18000 BTU
Model:NS - A18AK
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.700.000 VND
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều,Điều hòa nagakawa 24000 BTU 2 chiều,Điều hòa Nagakawa  NS-A24AK
Model: NS-A24AK
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:15.000.000 VND
  Điều hòa Nagakawa 1 chiều
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều,Điều hòa nagakawa 9000 BTU 1 chiều,Dieu hoa nagakawa 9000 BTU
Model:NS - C09AK
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.350.000 VND
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều,Điều hòa nagakawa 12 000 BTU 1 chiều,Điều hòa Nagakawa NS - C12AK
Model:NS - C12AK
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.950.000 VND
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều,Điều hòa nagakawa 18000 BTU 1 chiều,Dieu hoa nagakawa 18000 BTU
Model: NS - C18AK
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.500.000 VND
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều,Điều hòa nagakawa 24000 BTU 1 chiều,Dieu hoa nagakawa 24000 BTU
Model:NS-C24AK
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.900.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp