Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa Mitsubishi | Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều hòa -- > Điều hòa Mitsubishi

  Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều
Điều hòa treo tường Mitsubishi 9000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Mitsubishi 9000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan,Máy lạnh Mitsubishi 12000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK28HG 2 chiêu 9000 BTU
Model:SRC/SRK28HG
Công suất:9000 BTU
Giá bán:9,500,000đ VND
Điều hòa treo tường Mitsubishi 18000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Mitsubishi 18000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan,Máy lạnh Mitsubishi 18000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK52HE 2 chiêu 18000 BTU
Model:SRC/SRK52HE
Công suất:18000BTU
Giá bán:17,600,000đ VND
Điều hòa treo tường Mitsubishi 24000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Mitsubishi 24000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan,Máy lạnh Mitsubishi 24000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK71HE 2 chiêu 24000 BTU
Model:SRC/SRK71HE
Công suất:24000BTU
Giá bán:22,300,000đ VND
Điều hòa treo tường Mitsubishi 12000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Mitsubishi 12000Btu, hai chiều, xuất xứ Thái Lan,Máy lạnh Mitsubishi 12000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK40HG 2 chiêu 12000 BTU
Model:SRC/SRK40HG
Công suất:12000BTU
Giá bán:11.550.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều
Điều hòa Mitsubishi Heavy Model SRC09 CM
Điều hòa Mitsubishi Heavy Model SRC09 CM,Máy lạnh Mitsubishi 9000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC09CM 1 chiêu 9000 BTU
Model:SRC09 CM
Công suất:9000 BTU
Giá bán:6.150.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC12CM loại 2 cục 1 chiều
Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC12CM loại 2 cục 1 chiều ,Máy lạnh Mitsubishi 12000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC12CJ 1 chiêu 12000 BTU
Model:SRK/SRC12CM
Công suất:12000BTU
Giá bán:8.500.000 VND VND
Điều hòa treo tường Mitsubishi 24000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Mitsubishi 24000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan,Máy lạnh Mitsubishi 24000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK24CEV 1 chiêu 24000 BTU
Model:SPK/SRC 24CK
Công suất:24000BTU
Giá bán:17,100,000đ VND
Điều hòa treo tường Mitsubishi 18 000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Mitsubishi 18 000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan,Máy lạnh Mitsubishi 18000BTU,Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK18CL 1  chiêu 18000 BTU
Model:SRC/SRK18CL
Công suất:18000BTU
Giá bán:13.050.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 25ZMP-S
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 25ZMP-S,Điều hòa 2 chiều inverter Mitsubishi,Mitsubishi Heavy SRK-SRC 25ZMP-S
Model:SRK 25ZMP-S
Công suất:9.000
Giá bán:10.500.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 35ZJ-S-ion 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 35ZJ-S-ion 12.000 BTU,Điều hòa 2 chiều inverter Mitsubishi 12000 BTU,Mitsubishi Heavy SRK-SRC 35ZJ-S
Model:SRK 35ZJ
Công suất:12.000
Giá bán:13.300.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 35ZJ-S-ion 18.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 35ZJ-S-ion 18.000 BTU,Điều hòa 2 chiều inverter Mitsubishi 18000 BTU,Mitsubishi Heavy SRK-SRC 50ZJ-S
Model:SRK 50ZJ
Công suất:18.000
Giá bán:21.200.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 71ZJ-S-ion 22.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 71ZJ-S-ion 22.000 BTU,Điều hòa 2 chiều inverter Mitsubishi 22000 BTU,Mitsubishi Heavy SRK-SRC 63ZJ-S
Model:SRK 63ZJ
Công suất:22.000
Giá bán:27.600.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 71ZJ-S-ion 24.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 71ZJ-S-ion 24.000 BTU,Điều hòa 2 chiều inverter Mitsubishi 24000 BTU,Mitsubishi Heavy SRK-SRC 71ZJ-S
Model:SRK 71ZJ
Công suất:24.000
Giá bán:29.100.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp