Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Mitsubishi Electric

  Điều hòa Mitsubishi 1 chiều
Điều hòa Mitsubishi 10.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Mitsubishi 10.000 BTU 1 chiều ,Máy lạnh Mitsubishi 10000BTU,Điều hòa Mitsubishi  MS-H10VC-V1 MU
Model:MS-H10VC-V1 / MU
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:6.950.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 13000BTU 1 chiều
Điều hòa Mitsubishi 13000BTU 1 chiều,Máy lạnh Mitsubishi 13000BTU,Điều hòa Mitsubishi  MS-H13VC-V1 - MU
Model:MS-H13VC-V1 / MU
Công suất:13000BTU
Giá bán:8.900.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 1 chiều ,Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU,Điều hòa Mitsubishi  1 chiều
Model:MS-H18VC-V1 / MU
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:12.800.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU,Điều hòa Mitsubishi 1 chiều
Model:MS-H24VC-V1 / MU
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:17.000.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter
Điều hòa Mitsubishi 10.000 BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Mitsubishi  10.000 BTU 1 chiều Inverter,Máy lạnh Mitsubishi 10.000 BTU 1 chiều Inverter,Điều hòa Mitsubishi  MSY-GH10VA-V1
Model:MSY-GH10VA-V1
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:9.900.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 13.000 BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Mitsubishi 13.000 BTU 1 chiều Inverter,Điều hòa Mitsubishi 1 chiều ,Điều hòa Mitsubishi MSY-GH13VA-V1
Model:MSY-GH13VA-V1
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:12.000.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Mitsubishi  18.000 BTU 1 chiều Inverter,Điều hòa Mitsubishi  18.000 BTU,Điều hòa Mitsubishi  MSY-GH18VA-V1
Model:MSY-GH18VA-V1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:19.200.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi 2 chiều inverter
Điều hòa Mitsubishi 10.000 2 chiều inverter MSZ-GH10VA-V1 Ga 410A
Điều hòa Mitsubishi 10.000 2 chiều inverter MSZ-GH10VA-V1 Ga 410A,Điều hòa Mitsubishi inverter,Điều hòa Mitsubishi MSZ-GH10VA-V1
Model:MSZ-GH10VA-V1
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:11.900.000 VND
Điều hòa Mitsubishi 13.000 2 chiều inverter MSZ-GH13VA-V1 Ga 410A
Điều hòa Mitsubishi 13.000 2 chiều inverter MSZ-GH13VA-V1 Ga 410A,Điều hòa Mitsubishi inverter,Điều hòa Mitsubishi MSZ-GH13VA-V1
Model:MSZ-GH13VA-V1
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:13.400.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp