Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hoà Midea

  Điều hòa Midea 2 chiều
Điều hòa Midea 2 chiều 9000 (MS11D1A -09HR)
Điều hòa Midea 2 chiều 9000 (MS11D1A -09HR),Máy lạnh Midea 9000BTU,Điều hòa Midea 9000BTU MS11D1A -09HR
Model:MS11D1A -09HR
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:5,800,000 VND
Điều hòa Midea 2 chiều (MS11D1A -12HR)
Điều hòa Midea 2 chiều (MS11D1A -12HR),Điều hòa không khí, máy lạnh Midea 12000BTU,Điều hòa Midea 12000BTU
Model:MS11D1A -12HR
Công suất:12.000BTU
Giá bán:6.950.000 VND
Điều hòa Midea 2 chiều (MS11D1A-18HR)
Điều hòa Midea 2 chiều (MS11D1A-18HR),Điều hòa không khí, máy lạnh Midea 18000BTU,Điều hòa Midea 18000BTU
Model:MS11D1A-18HR
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.500.000 VND
Điều hòa Midea 2 chiều (MS11D1A-24HR) 24.000 BTU
Điều hòa Midea 2 chiều (MS11D1A-24HR) 24.000 BTU,Điều hòa không khí, máy lạnh Midea 24000BTU,Điều hòa Midea 24000BTU
Model:MS11D1A-24HR
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.800.000 VND
  Điều hòa Midea 1 chiều
Điều hoà Midea 9.000 BTU 1 chiều MS11D1A -09CR
Điều hoà Midea 9.000 BTU 1 chiều MS11D1A -09CR,Máy điều hòa Midea 9.000 BTU một chiều,Điều hòa Midea 9.000 BTU
Model:MS11D1A -09CR
Công suất:9.000
Giá bán:4.700.000 VND
Điều hoà Midea 12.000 BTU 1 chiều
Điều hoà Midea 12.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh midea12000 BTU 1 chiều,Điều hòa midea 12000 BTU 1 chiều
Model:MS11D1A-12CR
Công suất:12000
Giá bán:5,800,000 VND
Điều hoà Midea 18.000 BTU 1 chiều
Điều hoà Midea 18.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh midea 18000 BTU 1 chiều,Điều hòa Midea 18.000 BTU
Model:MS11D1A-18CR
Công suất:18.000
Giá bán:9.000.000 VND
Điều hoà Midea 24.000 BTU 1 chiều
Điều hoà Midea 24.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh midea 24000 BTU 1 chiều,Điều hòa Midea 24.000 BTU
Model:MS11D1A -24CR
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:12.300.000 VND
  Điều hòa Midea Inveter 1 chiều
Điều hòa Midea 9000 1 chiều inverter MSI 09CR
Điều hòa Midea 9000 1 chiều inverter MSI 09CR,Máy lạnh Midea 9000 1 chiều inverter,Điều hòa nhiệt độ Midea msi -09CR
Model:MSI 09CR
Công suất:9.000
Giá bán:6.700.000 VND
Điều hòa Midea 12000 1 chiều inverter MSI 12CR
Điều hòa Midea 12000 1 chiều inverter MSI 12CR,Máy lạnh Midea 12000 1 chiều inverter,Điều hòa nhiệt độ Midea msi -12CR
Model:MSI 12CR
Công suất:12.000
Giá bán:8.000.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp