Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hoà Midea

Điều hoà Midea

  Điều hòa Midea 1 chiều
Điều hoà Midea 9.000 BTU 1 chiều MSMA-10CRN1 Ga R410A
Điều hoà Midea 9.000 BTU 1 chiều MSMA-10CRN1 Ga R410A,Midea 9000 1 chiều,MSMA-10CRN1
Model:MSMA-10CRN1
Công suất:9.000
Giá bán:5.250.000 VND
Điều hoà Midea 12.000 BTU 1 chiều MSMA-13CRN1 Ga R410A
Điều hoà Midea 12.000 BTU 1 chiều MSMA-13CRN1 Ga R410A,Midea 12000 1 chiều,MSMA-13CRN1
Model:MSMA-13CRN1
Công suất:12000
Giá bán:6.250.000 VND
Điều hoà Midea 18.000 BTU 1 chiều MSMA-18CRN1 Ga R410A
Điều hoà Midea 18.000 BTU 1 chiều MSMA-18CRN1 Ga R410A,Midea 18000 1 chiều,MSMA-18CRN1
Model:MSMA-18CRN1
Công suất:18.000
Giá bán:9.450.000 VND
Điều hoà Midea 24.000 BTU 1 chiều MSMA-24CRN1 Ga R410A
Điều hoà Midea 24.000 BTU 1 chiều MSMA-24CRN1 Ga R410A,Midea 24000 1 chiều,MSMA-24CRN1
Model:MSMA-24CRN1
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:12.800.000 VND
  Điều hòa Midea 2 chiều
Điều hòa Midea 2 chiều 9000 BTU MSMA-09HR model 2017
Điều hòa Midea 2 chiều 9000 BTU MSMA-09HR model 2017,MSMA-09HR,Midea
Model:MSMA-09HR
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:6,000,000 VND
Điều hòa Midea 2 chiều 12000 BTU MSMA-12HR model 2017
Điều hòa Midea 2 chiều 12000 BTU MSMA-12HR model 2017,MSMA-12HR,Midea
Model:MSMA-12HR
Công suất:12.000BTU
Giá bán:7,200,000 VND
Điều hòa Midea 2 chiều 18000 BTU MSMA-18HR model 2017
Điều hòa Midea 2 chiều 18000 BTU MSMA-18HR model 2017,MSMA-18HR,Midea
Model:MSMA-18HR
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:11.000.000 VND
Điều hòa Midea 2 chiều 24.000 BTU MSMA-24HR model 2017
Điều hòa Midea 2 chiều 24.000 BTU MSMA-24HR model 2017,MSMA-24HR,Midea
Model:MSMA-24HR
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.000.000 VND
  Điều hòa Midea Inveter 1 chiều
Điều hòa Midea 9000 1 chiều inverter MSI 09CR
Điều hòa Midea 9000 1 chiều inverter MSI 09CR,Máy lạnh Midea 9000 1 chiều inverter,Điều hòa nhiệt độ Midea msi -09CR
Model:MSI 09CR
Công suất:9.000
Giá bán:6.700.000 hết hàng VND
Điều hòa Midea 12000 1 chiều inverter MSI 12CR
Điều hòa Midea 12000 1 chiều inverter MSI 12CR,Máy lạnh Midea 12000 1 chiều inverter,Điều hòa nhiệt độ Midea msi -12CR
Model:MSI 12CR
Công suất:12.000
Giá bán:8.000.000 hết hàng VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp