Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa LG

Điều hòa LG

Điều hoà thương mại LG :Điều hoà âm trần LG


Điều hoà tủ đứng LG

Tất cả các điều hoà LG bảo hành 24 tháng

  Điều hòa LG 1 chiều inverter - tiêu chuẩn
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều Inverter V10ENP
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều Inverter V10ENP,Máy lạnh LG 9000 1 chiều inverter,V10ENP
Model:V10ENP
Công suất:10.000
Giá bán:7.300.000 VND
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều Inverter V13END
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều Inverter V13END,Máy lạnh LG 12000 1 chiều inverter,V13END
Model:V13END
Công suất:12.000
Giá bán:8.400.000 VND
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18END
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18END,Máy lạnh LG 18000 1 chiều inverter,V18END
Model:V18END
Công suất:18.000
Giá bán:15.200.000 VND
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều Inverter V24END
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều Inverter V24END,Máy lạnh LG 24000 1 chiều inverter,V24END
Model:V24END
Công suất:24.000
Giá bán:18.200.000 VND
  Điều hòa LG Inverter 2 chiều
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10ENC
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10ENC,Lg B10ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B10ENC
Model:B10ENC
Công suất:10.000
Giá bán:9.800.000 VND
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13ENC
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13ENC,Lg B13ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B13ENC
Model:B13ENC
Công suất:12.000
Giá bán:11.300.000 VND
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18ENC
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18ENC,Điều hòa không khí Lg B18ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B18ENC
Model:B18ENC
Công suất:18.000
Giá bán:20.200.000 VND
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24ENC
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24ENC,Lg B24ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B24ENC
Model:B24ENC
Công suất:24.000
Giá bán:23.400.000 VND
  Điều hòa Lg 1 chiều
Điều hòa LG 24.000 BTU 1 chiều S24ENA
Điều hòa LG 24.000 BTU 1 chiều S24ENA,Máy lạnh LG 24000BTU,Điều hòa LG 1 chiều 24000BTU
Model:S24ENA
Công suất:24.000BTU
Giá bán:Hết hàng VND
Điều hòa LG S09EN3-S09ENM 9,000BTU 2 cục 1 chiều
Điều hòa LG S09EN3-S09ENM 9,000BTU  2 cục 1 chiều,S09EN3-S09ENM,Điều hòa LG S09EN3-S09ENM 9,000BTU  2 cục 1 chiều
Model:S09EN3/S09ENM
Công suất:9.000BTU
Giá bán:6.000.000 VND
Điều hòa LG S12ENA 12,000 BTU 2 cục 1 chiều
Điều hòa LG S12ENA 12,000 BTU 2 cục 1 chiều,Máy lạnh LG 12.000BTU,Điều hòa LG  2 cục 1 chiều lạnh 12000BTU
Model:S12ENA
Công suất:12.000BTU
Giá bán:7.600.000 VND
Điều hòa LG S18ENA 18,000BTU 2 cục 1 chiều
Điều hòa LG S18ENA 18,000BTU 2 cục 1 chiều,Máy lạnh LG  S18ENA 18.000 BTU ,Điều hoà LG 2 cục 1 chiều lạnh (S18ENA) 18.000BTU
Model:S18ENA
Công suất:18.000BTU
Giá bán:Hết hàng VND
  Điều hòa LG 1 Inverter Cao cấp
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10APQ - đuổi muỗi
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10APQ - đuổi muỗi,LG 9000 1 chiều inverter,V10APQ
Model:V10APQ
Công suất:9.000
Giá bán:9.600.000 VND
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13APQ - đuổi muỗi
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13APQ - đuổi muỗi,LG 12000 1 chiều inverter,V13APQ
Model:V13APQ
Công suất:12.000
Giá bán:11.700.000 VND
  Điều hòa Lg 2 chiều
Điều hòa LG H09ENB 9,000BTU 2 chiều
Điều hòa LG  H09ENB 9,000BTU 2 chiều,Máy lạnh LG 9.000BTU,Điều hòa LG 2 cục 2 chiều nóng lạnh 9.000BTU
Model:H09ENB
Công suất:9.000BTU
Giá bán:7.700.000 VND
Điều hòa LG H12ENB/H12APB 12.000 BTU 2 cục 2 chiều
Điều hòa LG H12ENB/H12APB 12.000 BTU 2 cục 2 chiều ,máy lạnh LG 12.000BTU,Điều hòa LG 2 cục 2 chiều nóng lạnh 12.000BTU
Model:H12ENB/H12APB
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:9.400.000 VND
Điều hòa LG H18ENA 18000 BTU 2 cục 2 chiều
Điều hòa LG H18ENA 18000 BTU 2 cục 2 chiều,Máy lạnh LG 18.000BTU,Điều hòa LG 2 cục 2 chiều nóng lạnh H18ENB 18.000BTU
Model:H18ENA
Công suất:18.000BTU
Giá bán:Hết hàng VND
Điều hòa LG H24ENB 24.000 BTU 2 cục 2 chiều
Điều hòa LG H24ENB 24.000 BTU 2 cục 2 chiều,Máy lạnh LG  24.000BTU,Điều hòa LG  2 cục 2 chiều nóng lạnh H24ENB 24.000BTU
Model:H24ENB
Công suất:24.000BTU
Giá bán:18.000.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp