Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki

Điều hoà thương mại Funiki :Điều hoà âm trần Funiki


Điều hoà tủ đứng Funiki

Tất cả các điều hoà Funiki bảo hành 30 tháng

  Điều hòa Funiki 1 chiều
Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều SSC09/SBC09
Điều hòa Funiki  9000BTU 1 chiều SSC09/SBC09,Điều hòa nhiệt độ funiki 9000BTU,Máy lạnh Funiki Model SBC09T 1 chiều 9000BTU
Model:SBC09 / SSC09
Công suất:9000BTU
Giá bán:4.900.000 VND
Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều SSC12/SBC12
Điều hòa Funiki  12000BTU 1 chiều SSC12/SBC12,Điều hòa nhiệt độ funiki 12000BTU,Máy lạnh Funiki Model SBC12T 1 chiều 12000BTU
Model:SBC12 / SSC12
Công suất:12.000BTU
Giá bán:6.300.000 VND
Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều SSC18
Điều hòa Funiki  18000BTU 1 chiều SSC18,Máy lạnh điều hòa không khí Funiki 18000 BTU,Điều hòa funiki SBC18
Model:SSC18
Công suất:18.000BTU
Giá bán:9.000.000 VND
Điều hòa Funiki 24.000 BTU 1 chiều SSC24
Điều hòa Funiki  24.000 BTU 1 chiều SSC24,Máy lạnh điều hòa không khí Funiki 24000 BTU,Điều hòa funiki SBC24
Model:SSC24
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.600.000 VND
  Điều hòa Funiki 2 chiều
Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SBH09
Điều hòa Funiki  9000 BTU 2 chiều SBH09,Máy điều hòa không khí Funiki 9000BTU,Điều hòa Funiki 9000BTU 2 chiều
Model:SBH09
Công suất:9000 BTU
Giá bán:5.500.000 VND
Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SBH12
Điều hòa Funiki  12000 BTU 2 chiều SBH12,Máy điều hòa không khí Funiki 12000 BTU,Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều
Model:SBH12
Công suất:12000 BTU
Giá bán:6.900.000 VND
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SBH18
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SBH18,Máy điều hòa không khí Funiki 18000 BTU,Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều
Model:SBH18
Công suất:18000 BTU
Giá bán:9.950.000 VND
Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SBH24
Điều hòa Funiki  24000 BTU 2 chiều SBH24,Máy điều hòa không khí Funiki 24000 BTU,Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều
Model:SBH24
Công suất:24000 BTU
Giá bán:12.800.000 VND
  Điều hòa Funiki 2 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia
Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A,Funiki 9000BTU 2 chiều,SH09MMC
Model:SH09MMC
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:5.300.000 VND
Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A,Funiki 12000BTU 2 chiều,SH12MMC
Model:SH12MMC
Công suất:12.000BTU
Giá bán:6.800.000 VND
Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A,Funiki 18000BTU 2 chiều,SH18MMC
Model:SH18MMC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.900.000 VND
Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A,Funiki 24000BTU 2 chiều,SH24MMC
Model:SH24MMC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.850.000 VND
  Điều hòa Funiki 1 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia
Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A,Funiki 9000BTU 1 chiều,SC09MMC
Model:SC09MMC
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:4.600.000 VND
Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A,Funiki 12000BTU 1 chiều,SC12MMC
Model:SC12MMC
Công suất:12.000BTU
Giá bán:6.200.000 VND
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A,Funiki 18000BTU 1 chiều,SC18MMC
Model:SC18MMC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.100.000 VND
Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A,Funiki 24000BTU 1 chiều,SC24MMC
Model:SC24MMC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.800.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp