Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Fujiaire

Điều hòa Fujiaire

  Điều hòa Fujiaire 1 chiều
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 9000BTU FW09CBC2
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 9000BTU FW09CBC2,Điều hòa Fujiaire 9000BTU 1 chiều,FW09CBC2
Model:FW09CBC2
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:5.500.000 VND
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 12000BTU FW12CBC2
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 12000BTU FW12CBC2,Điều hòa Fujiaire 12000BTU 1 chiều,FW12CBC2
Model:FW12CBC2
Công suất:12.000BTU
Giá bán:7.200.000 VND
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 18000BTU FW18CBC2
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 18000BTU FW18CBC2,Điều hòa Fujiaire 18000BTU 1 chiều,FW18CBC2
Model:FW18CBC2
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.400.000 VND
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 24000BTU FW24CBC2
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 24000BTU FW24CBC2,Điều hòa Fujiaire 24000BTU 1 chiều,FW24CBC2
Model:FW24CBC2
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.900.000 VND
  Điều hòa Fujiaire 2 chiều
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 9000BTU FW09HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 9000BTU FW09HBC2,Điều hòa Fujiaire 9000BTU 2 chiều,FW09HBC2
Model:FW09HBC2
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:6.350.000 VND
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 12000BTU FW12HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 12000BTU FW12HBC2,Điều hòa Fujiaire 12000BTU 2 chiều,FW12HBC2
Model:FW12HBC2
Công suất:12.000BTU
Giá bán:8.000.000 VND
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 18000BTU FW18HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 18000BTU FW18HBC2,Điều hòa Fujiaire 18000BTU 2 chiều,FW18HBC2
Model:FW18HBC2
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:11.400.000 VND
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 24000BTU FW24HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 24000BTU FW24HBC2,Điều hòa Fujiaire 24000BTU 2 chiều,FW24HBC2
Model:FW24HBC2
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:14.400.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp