Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
Dự án CT
0916668757
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa Daikin | Dieu hoa Daikin | Điều hòa nhiệt độ Daikin

  Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga 410
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R410A,Điều hòa Dakin 2 chiều ga 410,Điều hòa Daikin FTXS 25GVMV
Model:FTXS25GVMV
Công suất:9000 BTU
Giá bán:12.400.000 VND
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R410A,Điều hòa Dakin 2 chiều ga 410,Điều hòa Daikin FTXS35EVMV
Model:FTXS35EVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:14.300.000 VND
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R410A,Điều hòa Dakin 2 chiều ga 410,Điều hòa Daikin FTXS50EVMV
Model:FTXS50EVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:21.400.000 VND
  Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R22
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều model 2014
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều model 2014,Máy lạnh Daikin 2 chiều tiết kiệm điện FTXD25HVMV,Điều hòa Daikin 2 chiều tiết kiệm điện 9000 BTU
Model:FTXD25HVMV
Công suất:9.000BTU
Giá bán:10.950.000 VND
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Daikin Inverter 12.000,Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXD35DVMA
Model:FTXD35DVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:12.800.000 VND
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Daikin Inverter  2 chiều,Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU
Model:FTXD50HVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.900.000 VND
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều
Model:FTXD60FVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:25.800.000 VND
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 2 chiều
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều,Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU
Model:FTXD71HVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:33.000.000 VND
  Điều hòa Daikin 1 chiều thường
Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn 9000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn 9000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan,Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn , một chiều, xuất xứ Thái Lan,Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn 9000Btu,
Model:FTE25KV1/FTE25LV1V
Công suất:9000 BTU
Giá bán:7.050.000 VND
Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn 12000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn 12000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan ,Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn 12000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan ,Điều hòa treo tường Daikin tiêu chuẩn 12000Btu,
Model:FTE35KV1/FTE35LV1V
Công suất:12000 BTU
Giá bán:9.000.000 VND
Điều hòa Daikin 21.000 BTU 1 chiều FTE60
Điều hòa Daikin 21.000 BTU 1 chiều FTE60,Điều hòa Daikin FTE60,Điều hòa Daikin 21.000 BTU
Model:FTE60LV1V
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:18.800.000 VND
Điều hòa Daikin thường 18.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Daikin thường 18.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin 1 chiều không inverter,Điều hoa Daikin một chiều
Model:FTE50KV1/FTE50LV1V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:13.600.000 VND
  Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga 410
Điều hòa Daikin Inverter 9.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Daikin Inverter 9.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin 9000 1 chiều  inverter,Điều hoa Daikin một chiều FTKS25GVMV
Model:FTKS25GVMV
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:11.000.000 VND
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 1 chiều Gas R410A
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 1 chiều Gas R410A,Điều hòa Daikin 12000 1 chiều  inverter,Điều hoa Daikin một chiều FTKS35GVMV
Model:FTKS35GVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:13.200.000 VND
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 1 chiều Gas R410A
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 1 chiều Gas R410A,Điều hòa Daikin 18000 1 chiều  inverter,Điều hoa Daikin một chiều
Model:FTKS50FVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.600.000 VND
  Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R22
Điều hòa treo tường Daikin inverter 9000Btu model 2014
Điều hòa treo tường Daikin inverter 9000Btu model 2014,Daikin FTKD25HVMV,Điều hòa Daikin inverter 9000 BTU
Model:FTKD25HVMV - 2014
Công suất:9000 BTU
Giá bán:9.600.000 VND
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 12000Btu model 2014
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 12000Btu model 2014,Daikin FTKD35HVMV,Điều hòa Daikin inverter 12000 BTU
Model:FTKD35HVMV - 2014
Công suất:12000 BTU
Giá bán:11.600.000 VND
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 18000Btu model: 2014
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 18000Btu model: 2014,Daikin  FTKD50HVMV,Điều hòa Daikin Inverter  18000 BTU
Model:FTKD50HVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:17.600.000 VND
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 21000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 21000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan ,Điều hòa treo tường Daikin Inverter 21000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan ,Điều hòa treo tường Daikin Inverter một chiều, xuất xứ Thái Lan
Model:FTKD60GVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:23.600.000 VND
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 24000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa treo tường Daikin Inverter 24000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan,Điều hòa treo tường Daikin Inverter 24000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan,Điều hòa treo tường Daikin Inverter một chiều, xuất xứ Thái Lan
Model:FTKD71HVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:27.700.000 VND
Tìm kiếm

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8(model 2013)

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp