Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Chigo

Điều hòa Chigo

  Điều hòa Chigo 1 chiều
Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA
Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA,Điều hòa Chigo 9000BTU 1 chiều,CVAS09CN-WAA
Model:CVAS09CN/WAA
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:4.800.000 VND
Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA
Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA,Điều hòa Chigo 12000BTU 1 chiều,CVAS12CN-WAA
Model:CVAS12CN/WAA
Công suất:12.000BTU
Giá bán:5.900.000 VND
Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA
Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA,Điều hòa Chigo 18000BTU 1 chiều,CVAS18CN-WAA
Model:CVAS18CN/WAA
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:8.650.000 VND
Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA
Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA,Điều hòa Chigo 24000BTU 1 chiều,CVAS24CN-WAA
Model:CVAS24CN/WAA
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.700.000 VND
  Điều hòa Chigo 2 chiều
Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA
Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA,Điều hòa Chigo 9000BTU 2 chiều,CVAS09HN-WAA
Model:CVAS09HN/WAA
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:5.500.000 VND
Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA
Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA,Điều hòa Chigo 12000BTU 2 chiều,CVAS12HN-WAA
Model:CVAS12HN/WAA
Công suất:12.000BTU
Giá bán:6.650.000 VND
Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA
Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA,Điều hòa Chigo 18000BTU 2 chiều,CVAS18HN-WAA
Model:CVAS18HN/WAA
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.900.000 VND
Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA
Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA,Điều hòa Chigo 24000BTU 2 chiều,CVAS24HN-WAA
Model:CVAS24HN/WAA
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.750.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp