Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Casper

Điều hòa Casper

  Điều hòa Casper 1 chiều 2017
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL11
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL11,EC-09TL11,Capser
Model:EC-09TL11
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.750.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều EC-12TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều EC-12TL11,EC-12TL11,Capser
Model:EC-12TL11
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.200.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL11,EC-18TL11,Capser
Model:EC-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.400.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều EC-18TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều EC-18TL11,EC-24TL11,Capser
Model:EC-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.850.000 VND
  Điều hòa Casper 2 chiều 2017
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL11
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL11,EH-09TL11,Capser
Model:EH-09TL11
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.550.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL11,EH-12TL11,Capser
Model:EH-12TL11
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:8.050.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL11,EH-18TL11,Capser
Model:EH-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:11.600.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL11,EH-24TL11,Capser
Model:EH-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:14.450.000 VND
  Điều hòa Casper 1 chiều
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09TL11
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09TL11,9000 BTU 1 chiều,Casper
Model:LC-09TL11
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.850.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12TL11,LC-12TL11,Capser
Model:LC-12TL11
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.350.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL11,LC-18TL11,Capser
Model:LC-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.600.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24TL11,LC-24TL11,Capser
Model:LC-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:14.100.000 VND
  Điều hòa Casper 2 chiều
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều LH-09TL11
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều LH-09TL11,LH-09TL11,Capser
Model:LH-09TL11
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.620.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều LH-12TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều LH-12TL11,LH-12TL11,Capser
Model:LH-12TL11
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:8.300.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều LH-18TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều LH-18TL11,LH-18TL11,Capser
Model:LH-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:11.700.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều LH-24TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều LH-24TL11,LH-24TL11,Capser
Model:LH-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:14.700.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp