Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Casper

Điều hòa Casper

  Điều hòa Casper 1 chiều 2017
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL11
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL11,EC-09TL11,Capser
Model:EC-09TL11
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.250.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều EC-12TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều EC-12TL11,EC-12TL11,Capser
Model:EC-12TL11
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.700.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL11,EC-18TL11,Capser
Model:EC-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.750.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều EC-18TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều EC-18TL11,EC-24TL11,Capser
Model:EC-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.150.000 VND
  Điều hòa Casper 2 chiều 2017
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL11
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL11,EH-09TL11,Capser
Model:EH-09TL11
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.000.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL11,EH-12TL11,Capser
Model:EH-12TL11
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.500.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL11,EH-18TL11,Capser
Model:EH-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.850.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL11,EH-24TL11,Capser
Model:EH-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.650.000 VND
  Điều hòa Casper 1 chiều
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều AE-09CF1
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều AE-09CF1,9000 BTU 1 chiều,Casper
Model:AE-09CF1
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.000.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều AE-12CF1
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều AE-12CF1,AE-12CF1,Capser
Model:AE-12CF1
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.350.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều AE-18CF1
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều AE-18CF1,AE-18CF1,Capser
Model:AE-18CF1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.200.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều AE-24CF1
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều AE-24CF1,AE-24CF1,Capser
Model:AE-24CF1
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.550.000 VND
  Điều hòa Casper 2 chiều
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều AE-09HF1
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều AE-09HF1,AE-09HF1,Capser
Model:AE-09HF1
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.650.000 VND
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều AE-12HF1
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều AE-12HF1,AE-12HF1,Capser
Model:AE-12HF1
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.150.000 VND
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều AE-18HF1
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều AE-18HF1,AE-18HF1,Capser
Model:AE-18HF1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.000.000 VND
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều AE-24HF1
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều AE-24HF1,AE-24HF1,Capser
Model:AE-24HF1
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.600.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp