Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần Sumikura

  Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 1 chiều,Máy lạnh Sumikura 18000 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-180
Model:APC/APO-180
Công suất:18.000
Giá bán:18.000.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 1 chiều,Máy lạnh Sumikura 28000 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-280
Model:APC/APO-280
Công suất:28.000
Giá bán:23.000.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 1 chiều,Máy lạnh Sumikura 36000 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-360
Model:APC/APO-360
Công suất:36.000
Giá bán:27.000.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều,Máy lạnh Sumikura 50000 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-500
Model:APC/APO-500
Công suất:50.000
Giá bán:33.300.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 60000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 60000 BTU 1 chiều,Máy lạnh Sumikura 60000 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-600
Model:APC/APO-600
Công suất:60.000
Giá bán:37.000.000 VND
  Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 2 chiều,Máy lạnh Sumikura 18000 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-H180
Model:APC/APO-H180
Công suất:18.000
Giá bán:19.900.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 2 chiều,Máy lạnh Sumikura 28000 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-H280
Model:APC/APO-H280
Công suất:28.000
Giá bán:25.100.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 2 chiều,Máy lạnh Sumikura 36000 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-H360
Model:APC/APO-H360
Công suất:36.000
Giá bán:28.300.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều,Máy lạnh Sumikura 50000 2 chiều,Điều hòa nhiệt độ Sumikura APC APO-H500
Model:APC/APO-H500
Công suất:50.000
Giá bán:34.800.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp