Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Panasonic

  Điều hòa Mini Cassete Panasonic
Điều hòa âm trần Panasonic 18000 BTU CU/CS-PC18DB4H
Điều hòa âm trần Panasonic 18000 BTU CU/CS-PC18DB4H,Máy lạnh Panasonic âm trần 18000 BTU,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 18.000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-PC18DB4H
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:19.900.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24.000 BTU 1 chiều CU/CS-PC24DB4H
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24.000 BTU 1 chiều CU/CS-PC24DB4H,Máy lạnh Panasonic âm trần 24000 BTU,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-PC24DB4H
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:21.900.000 VND
  Điều hòa Cassete Panasonic
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28.000 BTU 1 chiều CU/CS D28DB4H
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28.000 BTU 1 chiều CU/CS D28DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic 28000 BTU
Model:CU/CS D28DB4H
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:27.900.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D34DBH8 - CS-D34DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34000 BTU 1 chiều
Model:CU-D34DBH8 / CS-D34DB4H
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:32.500.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D43DBH8  CS-D43DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43000 BTU 1 chiều
Model:CU-D43DBH8 / CS-D43DB4H
Công suất:43.000 BTU
Giá bán:35.300.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D50DBH8  CS-D50DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50000 BTU 1 chiều
Model:CU-D50DBH8 / CS-D50DB4H
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:39.900.000 VND
  Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic  CS-F18DB4E5  CU-B18DBE5
Model:CS-F18DB4E5 / CU-B18DBE5
Công suất:18.000
Giá bán:30.800.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic  CS-F24DB4E5  CU-B24DBE5
Model:CS-F24DB4E5 / CU-B24DBE5
Công suất:24.000
Giá bán:36.000.000 VND
  Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều Inverter
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp