Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Panasonic

  Điều hòa Mini Cassete Panasonic
Điều hòa âm trần Panasonic 18000 BTU
Điều hòa âm trần Panasonic 18000 BTU,Máy lạnh Panasonic âm trần 18000 BTU,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 18.000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-PC18DB4H
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.000.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24.000 BTU 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh Panasonic âm trần 24000 BTU,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-PC24DB4H
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:23.800.000 VND
  Điều hòa Cassete Panasonic
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28.000 BTU 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic 28000 BTU
Model:CU-D28DBH8 / CS-D28DB4H
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:27.900.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D34DBH8 - CS-D34DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34000 BTU 1 chiều
Model:CU-D34DBH8 / CS-D34DB4H
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:32.500.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D43DBH8 CS-D43DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43000 BTU 1 chiều
Model:CU-D43DBH8 / CS-D43DB4H
Công suất:43.000 BTU
Giá bán:37.300.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D50DBH8 CS-D50DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50000 BTU 1 chiều
Model:CU-D50DBH8 / CS-D50DB4H
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:39.900.000 VND
  Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic CS-F18DB4E5 CU-B18DBE5
Model:CS-F18DB4E5 / CU-B18DBE5
Công suất:18.000
Giá bán:30.800.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic CS-F24DB4E5 CU-B24DBE5
Model:CS-F24DB4E5 / CU-B24DBE5
Công suất:24.000
Giá bán:36.000.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic CS-F28DB4E5 CU-B28DBE5
Model:CS-F28DB4E5 / CU-B28DBE5
Công suất:28.000
Giá bán:41.000.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 34.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 34.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic CS-F34DB4E5 CU-B34DBE8
Model:CS-F34DB4E5 / CU-B34DBE8
Công suất:34.000
Giá bán:46.000.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 43.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 43.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic CS-F43DB4E5 CU-B43DBE8
Model:CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8
Công suất:43.000
Giá bán:50.000.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000 2 chiều,Điều hòa âm trần 2 chiều Panasonic,Điều hòa nhiệt độ Panasonic CS-F50DB4E5 CU-B50DBE8
Model:CS-F50DB4E5 / CU-B50DBE8
Công suất:50.000
Giá bán:58.000.000 VND
  Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều Inverter
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp