Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Nagakawa

  Điều âm Trần Nagakawa 2 chiều 4 hướng thổi
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 2 chiều NT-A1810
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 2 chiều NT-A1810,Máy lạnh âm trần Nagakawa 18000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A1810
Model:NT-A1810
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.900.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 2 chiều NT-A2810
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 2 chiều NT-A2810,Máy lạnh âm trần Nagakawa 28000 2 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A283 2810
Model:NT-A2810
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:23.300.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 2 chiều NT-A368
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 2 chiều NT-A368,Máy lạnh âm trần Nagakawa 36000 2 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A368
Model:NT-A368
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:hệt hàng VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều NT-A5010
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều NT-A5010,Máy lạnh âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A5010
Model:NT-A5010
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:34.400.000 VND
  Điều âm Trần Nagakawa 1 chiều 4 hướng thổi
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 1 chiều NT-C1810
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 1 chiều NT-C1810,Điều hòa NAGAKAWA âm trần Cassette 1 chiều lạnh ,Điều hòa NAGAKAWA NT-C1810
Model:NT-C1810
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.000.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 1 chiều NT-C2810
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 1 chiều NT-C2810,Máy lạnh âm trần Nagakawa 28000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C2810
Model:NT-C2810
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:21.800.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 1 chiều NT-C368
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 1 chiều NT-C368,Máy lạnh âm trần Nagakawa 36000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C368
Model:NT-C368
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:hết hàng VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 1 chiều NT-C5010
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 1 chiều NT-C5010,Máy lạnh âm trần Nagakawa 50000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C5010
Model:NT-C5010
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:32.200.000 VND
  Điều Áp Trần Nagakawa 2 chiều
  Điều Áp Trần Nagakawa 1 chiều
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp