Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Midea

  Điều âm Midea 1 chiều 4 hướng thổi
Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 1 chiều
Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 1 chiều,Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-18CR
Model:MCD-18CR
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:15.100.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 1 chiều
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 1 chiều,Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-28CR
Model:MCD-28CR
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:19.100.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 1 chiều
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 1 chiều,Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-36CR
Model:MCD-36CR
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:24.500.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 1 chiều
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 1 chiều,Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-50CR
Model:MCD-50CR
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:29.500.000 VND
  Điều âm Midea 2 chiều 4 hướng thổi
Điều hòa Media - MCD-18HR (Điều hoà Cassette 2 chiều)
Điều hòa Media - MCD-18HR (Điều hoà Cassette 2 chiều),Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-18HR
Model:MCD-18HR
Công suất:18.000BTU
Giá bán:15.800.000 VND
Điều hòa Media - MCD-36HR (Điều hoà Cassette 2 chiều)
Điều hòa Media - MCD-36HR (Điều hoà Cassette 2 chiều),Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-36HR
Model:MCD-36HR
Công suất:36.000BTU
Giá bán:24.800.000 VND
Điều hòa Media - MCD-50HR (Điều hoà Cassette 2 chiều)
Điều hòa Media - MCD-50HR (Điều hoà Cassette 2 chiều),Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-50HR
Model:MCD-50HR
Công suất:50.000BTU
Giá bán:30.200.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 2 chiều
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 2 chiều,Chính hãng giá rẻ,Midea Cassete MCD-28HR
Model:MCC-28HR
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:19.900.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp